About Us

Our Vision

บริการออกแบบ บรรจุภัณฑ์ กล่องใส่สินค้าที่ใช้วางงานขนส่ง,ขนย้าย รวมไปถึงออกแบบระบบเพื่อ Cost-Down Project ในโรงงานทั่วไป

Our Mission

บริษัท ออล-กรีน เคมิคอล จำกัด มุ่งมั่นที่จะสรรหาสินค้าที่มีคุณภาพทั้งใน ไทยและต่างประเทศในราคาที่เหมาะสมเพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า

บริษัท ออล-กรีน เคมิคอล จำกัด ให้ความสำคัญกับการบริการหลังการขายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า

52 ซอย กาญจนาภิเษก 39 แยก 10 ถนน กาญจนาภิเษก แขวง ดอกไม้ เขต ประเวศ กรุงเทพ 10250 Tel: 02-000-5174

Copyright © 2014 All-Green Chemical Company Limited